„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” – zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie.Treningi sportowe realizowane są w terminie od 7 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku na terenie dzielnicy Nowa Huta.

W ramach zajęć powstały 2 grupy piłkarskie:
1. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia;
2. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

 

Zajęcia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawę kondycji i sprawności fizycznej, zwiększenie poziomu aktywności. Systematyczne treningi grupowe przyczynią się do rozwoju społecznego osób uczęszczających na zajęcia oraz do rozwijania ich zainteresowań. Realizacja projektu przyczyni się także do niwelowania barier społecznych i stereotypów związanych z postrzeganiem sportu osób z niepełnosprawnościami.

 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Drukowaniengo

krakowski-generator-spoleczny