Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2020 – 2021

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. W projekcie weźmie udział 116 osób w przedziale wiekowym 3- 26 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany (dorośli). Rekrutacja będzie obejmowała osoby w wieku od 3 do 26 lat z różnymi niepełnosprawnościami. O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listę rezerwową.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu, Węgrowie oraz w Krakowie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu oraz w Węgrowie.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2020 r. – 31.03.2021 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09 – 30.09.2020 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Wynajem sal do przeprowadzenia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja kadry do projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. – Przeprowadzenie cyklu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03 – 31.03.2021 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron