Szkółki Piłkarskie

szkolki_pilkarskie_logo_RGB

Integracyjne Szkółki Piłkarskie są to bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych i  niepełnosprawnych umysłowo oraz ruchowo. Obecność w jednej grupie osób różniących się od siebie pod względem cech rozwojowych i funkcjonalnych określa nam główny cel tych spotkań jakim jest integracja!

Szkółki działają od 2012 roku. Utworzone zostały grupy w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łochowie, Olsztynie i Poznaniu. Pragniemy objąć projektem jak najwięcej dzieci popularyzując ideę integracji poprzez sport.

Ważnym aspektem naszych Szkółek jest popularyzacja aktywności ruchowej poprzez najbardziej znaną dyscyplinę sportu na świecie jaką jest piłka nożna. Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne wykorzystywane w piłce nożnej. Dzięki temu nasi piłkarze odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Aktywność fizyczna u dzieci rozwija siłę mięśni, kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową oraz stymuluje układ nerwowy. Zajęcia sportowe mają duży wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, w przypadku dzieci niepełnosprawnych mają one funkcje rehabilitacyjną.

Dzieci na naszych zajęciach zapoznają się również ze sportem z innej strony, przede wszystkim rozwijają umiejętność pracy w grupie. Uczymy poprzez zabawę!

Doświadczenie prowadzącego zajęcia instruktora jest kluczowym elementem w doborze ćwiczeń i zabaw ruchowych. Ćwiczenia zostają dostosowane do poziomu sprawności fizycznej dzieci oraz do rodzaju ich niepełnosprawności.

Patronat merytoryczny:
Waldemar Fornalik – trener Ruchu Chorzów, były selekcjoner Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej
Tomasz Rząsa – były reprezentant Polski w Piłce Nożnej

Trenerzy: Łukasz Mikołajczyk (Warszawa), Michał Skura (Wrocław), Tomasz Włodarczyk (Łochów), Bartłomiej Sowiński (Poznań).

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Galerie zdjęć