Norka’Dance

myszkanorka_baletnica

Od 2011 roku w Klubie Myszki Norki działa Integracyjny Zespół Taneczny Norka’Dance. Formacja składa się z dwóch grup, których członkami są zarówno dzieci niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Profesjonalny instruktor wprowadza uczestników zajęć tanecznych w świat choreografii i muzyki poprzez ćwiczenia ruchowe i taneczne dostosowane do potrzeb, możliwości i gustów małych tancerzy. Każde zajęcia rozpoczyna rozgrzewka, potem następuje tworzenie choreografii, w której wykorzystywane są formy tańca nowoczesnego, commercial, dance show, funky oraz zintegrowane formy taneczne według autorskiego programu prowadzącego. Każde spotkanie kończy zabawa z Myszką Norką.

Główne cele zajęć oparte są na przekonaniu o leczniczych wartościach tańca. Ruch przy muzyce stymuluje rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny, pobudzając aktywność dziecka. Sprzyja ćwiczeniu koordynacji całego ciała, rozwija równowagę, pomaga wyrazić emocje. Jest także okazją do bezpośredniego kontaktu z innymi, a więc daje możliwość integracji dzieci, wzajemnego poznawania się, budowania relacji.

Integracyjny Zespół Taneczny zdobył nominację do nagrody „Słoneczniki 2013” w kategorii Ruch.

Zespół ma już za sobą występy w następujących wydarzeniach:
rok 2011:
– Mikołajki z Myszką Norką – Restauracja Antrakt,
rok 2012:
– Mistrzowski Dzień Dziecka – Przystanek Zabawa,
rok 2013:
– I Integracyjny Festiwal Klubu Myszki Norki,
– Dzień Dziecka na Agrykoli i w Łazienkach Królewskich,
– Czacki Second Stage – impreza charytatywna,
rok 2014:
– II Integracyjny Festiwal Klubu Myszki Norki,
– Czacki Second Stage – impreza charytatywna,
rok 2015:
– Integracyjny Dzień Małego Strażaka,
– Warszawa Dzieciom – impreza z okazji Dnia Dziecka na Agrykoli i w Łazienkach Królewskich,
rok 2016:
– I Festiwal Integracyjnych Form Tanecznych,
– Warszawa Dzieciom – impreza z okazji Dnia Dziecka na Agrykoli i w Łazienkach Królewskich,
– Dzień Dziecka w warszawskiej Cytadeli.