Zajęcia czytelnicze z tłumaczem języka migowego

Klub Myszki Norki wraz z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – Biblioteka Komiksowo zorganizowali wyjątkowy cykl warsztatów z tłumaczem języka migowego, dzięki któremu w spotkaniach czytelniczych wzięły osoby niesłyszące i słabosłyszące.

Raz w miesiącu spotykaliśmy się, aby miło spędzić czas w towarzystwie dobrej literatury i nowoczesnych technologii. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się długopisy 3D, z których powstały niezwykłe projekty.