Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki – marzec 2022 r.

W marcu zakończyła się realizacja projektu "Integracyjnych Szkółek Sportowych 2021-2022". Przez sześć ostatnich miesięcy 148 uczestników wytrwale doskonaliło swoje sportowe umiejętności 🤾 ⛹️‍♀️ Pod okiem trenerów oraz ich asystentów dzieci, młodzież a także osoby dorosłe z niepełnosprawnościami wykonywali wiele ćwiczeń mających na celu poprawę ich sprawności fizycznej, zwiększenie aktywności i samodzielności, rozwój umiejętności społecznych, pomoc w niwelowaniu lęków i barier. Te kilka miesięcy zaowocowało wyjątkowymi osiągnięciami, nowymi przyjaźniami, niezliczoną ilością uśmiechów i dobrej zabawy! Pozostaje z nami wiele pięknych wspomnień! 😍 Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za zaufanie i dołączenie do naszej Klubowej drużyny! Jesteśmy wdzięczni osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu! 💙

Projekt realizowany jest we współpracy i z dofinansowaniem PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych