Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2021 – 2022 r.

Przez sześć miesięcy 148 osób z niepełnosprawnościami wytrwale doskonaliło swoje sportowe umiejętności.
Pod okiem trenerów oraz ich asystentów uczestnicy wykonywali wiele ćwiczeń mających na celu poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności społecznych, pomoc w niwelowaniu lęków i barier. Te kilka miesięcy zaowocowało wyjątkowymi osiągnięciami, nowymi przyjaźniami, niezliczoną ilością uśmiechów i dobrej zabawy!

Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za zaufanie i dołączenie do naszej Klubowej drużyny!

Jesteśmy wdzięczni osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu! ?

Projekt realizowany był we współpracy i z dofinansowaniem PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych