Konkursy

WYNIKI KONKURSU „Dzień Dziecka z łamigłówkami”

Myszka Norka jest zachwycona pomysłami dzieci i nadesłanymi przez nich pracami! ?
Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia!

Wśród osób, które nadesłały prace zostali wyłonieni Laureaci:

1. Laureatką I miejsca została:

        Kaja Kopeć

2. Laureatem II miejsca został:

        Kacper Gibert

3. Laureatką III miejsca została:    

       Nikola Kamińska

 

Gratulujemy! ?

 


Drodzy Klubowicze! ?
Z wielką radością ogłaszamy nasz nowy konkurs pn. ” Dzień Dziecka z łamigłówkami” ? ? ?

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu: rebusu, krzyżówki lub zagadki związanej ze wspaniałym świętem –  Dniem Dziecka. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu technik plastycznych np. wycinanki, wyklejanki, rysunek, a także przy pomocy programów komputerowych.

Uczestnik konkursu może nadesłać wyłącznie 1 pracę.

Wykonane prace wraz ze zgłoszeniem należy wysłać do dnia 23.05.2021 r.

? Listownie (w przypadku prac papierowych) na adres:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Klub Myszki Norki
Grzybowska 4 / 132
00-131 Warszawa
Z dopiskiem: Dzień Dziecka z łamigłówkami.

? Na adres e-mail (w przypadku prac elektronicznych):
konkurs@myszkanorka.pl Wpisując w temacie wiadomości: Dzień Dziecka z łamigłówkami.

Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu oraz oświadczenie, o którym mowa w punkcie I podpunkt 5 Regulaminu.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

 

Uwaga! W celu przystąpienia do Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest wyrazić zgodę na udział Uczestnika w Konkursie oraz zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść poprzez wysłanie wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w pkt. III ust. 5 Regulaminu, oświadczenia o treści: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) w Konkursie „Dzień Dziecka z łamigłówkami” organizowanym przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” oraz że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu Konkursu i ją akceptuję”.

regulamin-konkursu-z-okazji-dnia-dziecka

Archiwalne konkursy znajdziesz tutaj.