Zakończenie projektu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki 2020-2021

myszka-siatka

Kolejny sezon Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki dobiegł końca. Treningi sportowe odbywały się od października 2020 roku i trwały do końca marca 2021 roku.

Projekt swoim zasięgiem objął 5 miast:

  • Warszawę – Szkółki Piłkarskie III grupy, Siatkarskie I grupa oraz Siatkarskie na siedząco I grupa,
  • Wrocław – Szkółki Piłkarskie III grupy,
  • Węgrów – Szkółki Piłkarskie I grupa oraz Szkółki Taneczne I grupa,
  • Kraków – Szkółki Piłkarskie II grupy,
  • Sandomierz – Szkółki Taneczne II grupy.

W każdym z miast odbywały się bezpłatne treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, przyczyniające się do zwiększenia samodzielności osób w nich uczestniczących, wszechstronnego rozwoju fizycznego jak i społecznego, zwiększenia poziomu aktywności, rozwoju zainteresowań, jak również propagowania w społeczeństwie sportu osób z niepełnosprawnościami. W ramach zajęć prowadzone były także gry i zabawy integracyjne mające na celu budowanie więzi i zaufania wewnątrz grupy. Na zajęciach kładziono nacisk na współpracę, zasady gry fair play oraz naukę poprzez zabawę.

Łączna liczba uczestników, która wzięła udział w treningach to 112 osób w przedziale wiekowym od 3 od 35 roku życia. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów oraz asystentów, wpierając tym samym jak najlepszy rozwój umiejętności sportowych Uczestników.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie i  przyczynili się do jego realizacji!

 

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron