Szkółki Siatkarskie w Warszawie

Zapraszamy na treningi siatkówki dla dzieci z niepełnosprawnościami w Warszawie.

myszka siatka mini

Zapraszamy dzieci na Szkółki Siatkarskie w Warszawie. Są to bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 3 października we wtorki i środy w Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku,  ul. S. Skarżyńskiego 8 w Warszawie.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. szkółka siatkarska we wtorki

2. szkółka siatkarska w środy

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: rekrutacja@myszkanorka.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych