Rekrutacja uczestników do projektu „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2023-2024”

UWAGA: Zapisy rozpoczną się z dniem 1 września 2023 r.

_n5a5678

Zapraszamy do zapisów na bezpłatne zajęcia sportowe realizowane w ramach projektu „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawa ich psychicznego i fizycznego funkcjonowania, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności interpersonalnych, wsparcie funkcjonowania w różnych środowiskach i w różnych rolach społecznych, niwelowanie stereotypów na temat aktywności osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo: projekt skierowany jest do osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku 3 – 36 lat.

Treningi odbywać się będą w:

Dąbrowie Białostockiej:

 • 1 grupa – piłka nożna,
 • 1 grupa – taniec,

Krakowie:

 • 2 grupy – piłka nożna,
 • 1 grupa – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach,

Sandomierzu:

 • 2 grupy – taniec,

Tarnobrzegu:

 • 1 grupa – taniec,

Warszawie:

 • 3 grupy – piłka nożna,
 • 2 grupy – siatkówka,
 • 1 grupa – taniec,

We Wrocławiu:

 • 2 grupy – piłka nożna.

 

Zajęcia odbywać się będą w okresie od 01.10.2023 r. do 31.03.2024 r. Terminy ustalone zostaną indywidualnie dla każdej z grup. Czas trwania treningu dla 1 grupy – 1 godzina zegarowa.

Na treningach każdej grupy obecne będą dwie osoby odpowiedzialne za przebieg zajęć: trener oraz asystent trenera.

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listy rezerwowe.

 

Zgłoszenia oraz zapytania przyjmowane są poprzez e-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl oraz telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00): 22 100 13 11 lub 735 201 312.

W zgłoszeniu należy podać:

 • miejscowość oraz preferowaną formę wsparcia,
 • imię, nazwisko, wiek i informację dotyczącą niepełnosprawności zgłaszanego uczestnika,
 • telefon i adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna.

ZAPRASZAMY!

 

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychlogo-pfron

znaki_strona_www

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na stronie http://dzieciom.pl/rodo