Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki – rekrutacja uczestników

Trwa nabór uczestników na zajęcia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki

projekt-bez-tytulu-1

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”. Są to bezpłatne treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, obejmujące takie dziedziny sportu jak:

 • piłka nożna,
 • siatkówka,
 • siatkówka na siedząco,
 • taniec,
 • koszykówka,
 • ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach.

Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawę ich kondycji i sprawności fizycznej, zwiększenie poziomu aktywności. Poprzez prowadzenie treningów grupowych chcemy przyczynić się do rozwoju społecznego i rozwoju komunikacji osób uczęszczających na zajęcia. Celem organizacji i realizacji projektu jest także rozwój zainteresowań osób z niepełnosprawnościami, podniesienie ich samooceny poprzez aktywny udział w sporcie i osiąganie sukcesów. Zajęcia będą miały charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek będą mogli oswoić się z wybraną dziedziną sportu, jak również poznają podstawowe elementy techniczne wykorzystywane w danej dyscyplinie.

Dla kogo: zajęcia przeznaczone są dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku 3 – 36 lat.

Treningi odbywać się będą w:

Warszawie:

 • 3 grupy – piłka nożna,
 • 1 grupa – siatkówka,
 • 1 grupa – siatkówka na siedząco.

W Węgrowie:

 • 1 grupa – piłka nożna,
 • 1 grupa – taniec.

We Wrocławiu:

 • 3 grupy – piłka nożna.

W Krakowie:

 • 2 grupy – piłka nożna,
 • 1 grupa – ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach.

W Dąbrowie Białostockiej:

 • 1 grupa – piłka nożna,
 • 1 grupa – taniec.

W Olsztynie:

 • 1 grupa – piłka nożna,
 • 1 grupa – siatkówka,
 • 1 grupa – koszykówka.

W Sandomierzu:

 • 4 grupy – taniec.

Zajęcia przeprowadzone zostaną w okresie od 01.10.2021 r. do 31.03.2022 r. Terminy ustalone zostaną indywidualnie dla każdej z grup. Czas trwania treningu dla 1 grupy – 1 godzina zegarowa.

Treningi prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów zajęć sportowych oraz asystentów trenera.

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, iż po zapełnieniu miejsc, pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

 

Zgłoszenia oraz zapytania przyjmowane są poprzez e-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl oraz telefonicznie: 22 100 13 11 lub 735 201 312.

W zgłoszeniu należy podać: miejscowość oraz nazwę wybranej grupy, imię, nazwisko, wiek i informację dotyczącą niepełnosprawności zgłaszanego uczestnika, jak również telefon i adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna.

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na stronie http://dzieciom.pl/rodo