Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2021-2022

plakat-na-strone-aktualnosci

Klub Myszki Norki rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu Integracyjnych Szkółek Sportowych.

Jest to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w przedziale wiekowym od 3 do 36 roku życia, którego celem jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością, poprawa ich sprawności fizycznej, rozwój umiejętności społecznych.  Realizacja projektu umożliwi promocję sportu osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans w dostępie do sportu, niwelowanie barier psychicznych, usprawnienie funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się 01.09.2021 r. i będzie trwała do 31.10.2021 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie  jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli).

Treningi sportowe realizowane będą w 7 miastach:

  • Warszawie – szkółki piłkarskie, szkółka siatkarska oraz szkółka siatkówki na siedząco,
  • Węgrowie – szkółka piłkarska oraz szkółka taneczna,
  • Wrocławiu – szkółki piłkarskie,
  • Krakowie – szkółki piłkarskie oraz ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach,
  • Dąbrowie Białostockiej – szkółka piłkarska oraz szkółka taneczna,
  • Olsztynie – szkółka piłkarska, szkółka siatkarska oraz szkółka koszykarska,
  • Sandomierzu – szkółki taneczne.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron