Klasa czytania: o pięknie

myszka czytająca
Kategoria:

Zajęcia edukacyjne

Termin:

16 października 2013
godz. 17:00

Adres:

Ośrodek Rehabilitacji "Biomicus", ul. Pańska 96
Warszawa

wydarzenie już się odbyło

Bezpłatne zajęcia czytelnicze prowadzone w ramach projektu "Klasa czytania".

Opis wydarzenia

Kolejne zajęcia z cyklu „Klasa czytania” będą miały tytuł „Czy piękno się zgubiło?”. Przeczytamy opowiadanie Bruna Ferrero pt. „Jaskinia” i poszukamy odpowiedzi na pytania: Co daje piękno? Gdzie i czy warto go szukać? Jak je dostrzegać? Czy piękno jest pojęciem uniwersalnym? Do odpowiedzi na te pytania wykorzystamy nasze ręce, nogi, uszy i oczy. Zajęcia będą zawierały także elementy tańca.

„Klasa czytania” to cykliczne spotkania z literaturą. Literatura w niezwykły sposób otwiera nowe światy, oswaja stare lęki, wyjaśnia rzeczywistość, rozbudza ciekawość świata. Jesteśmy przekonani, że czytanie jest najlepszą formą wspierania rozwoju dziecka, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania wyobraźni i rozwijania wrażliwości moralnej. Jednym słowem: dziecko zarażone pasją czytania wyrasta na człowieka z klasą! Chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji i rozmowy, prowokować do samodzielnego myślenia i wypowiadania się, także do twórczego działania i dobrej zabawy. Partnerem zajęć jest Fundacja Gargano.

Zajęcia są bezpłatne i trwają ok. godziny.