Starsze grupy przedszkolne (5-6 lat)

Zajęcia trwają ok. 45 min.
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25.

 1. Magiczne słowa
  Spotkanie ma na celu refleksję na temat słów: dziękuję, przepraszam i proszę. Zajęcia zachęcają dzieci do używania wyżej wymienionych słów w codziennym życiu + zabawy ruchowe z chustą animacyjną.
 2. Co to jest przyjaźń?
  Spotkanie edukacyjne ma na celu rozmowę i refleksję na temat tego czym jest przyjaźń, przyjaciele i dlaczego jest to ważne w życiu każdego człowieka. Zajęcia rozwijające empatię + zabawy z chustą animacyjną.
 3. Nasze emocje i uczucia
  Spotkanie ma na celu naukę rozpoznawania podstawowych emocji (radość, smutek, strach, złość) i ich przejawów + zabawy ruchowe z muzyką.
 4. Bezpieczne wakacje
  Spotkanie przygotowujące dzieci do zbliżających się wakacji. Nauka zasad bezpiecznego przebywania na plaży, nad wodą, jazdy na rowerze i ochrony przed słońcem + zabawy ruchowe i zabawy z muzyką.
 5. Pan Bałagan
  Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę utrzymywania porządku oraz pokazanie, że sprzątanie może być wspaniałą zabawą + zabawy ruchowe z muzyką i elementami pantomimy.
 6. EkoPrzedszkolaki
  Zajęcia oscylują wokół tematu segregacji śmieci, ekologii, recyklingu. Mają na celu naukę odróżniania różnych rodzajów odpadów i uświadomienie potrzeby ich segregacji + zabawy ruchowe i praca plastyczna.
 7. Poznajemy świat z Myszką Norką
  Spotkanie ma na celu przybliżenie dzieciom tematu wielokulturowości, z którą mają do czynienie na co dzień. Ukazują wzajemne zależności ludzi mieszkających w różnych zakątkach świata, podobieństwa i różnice wybranych kultur + zabawy ruchowe z muzyką.
 8. Co to jest tolerancja?
  Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz oswajanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Zabawy i rozmowy sprzyjają rozbudzaniu wśród dzieci poczucia empatii w stosunku do osób niewidzących, niesłyszących i poruszających się na wózku + sensoryczne zabawy ruchowe.
 9. Mali muzykanci
  Celem spotkania jest oswajanie dzieci z żywą muzyką oraz zachęcenie ich do samodzielnego jej tworzenia przy użyciu małych instrumentów, jak i poszukiwania wspólnych rytmów. Tworzenie muzyki może być wspaniałą i rozwijającą zabawą + zajęcia z wykorzystaniem przyniesionych przez Myszkę Norkę instrumentów.