Młodsze grupy przedszkolne (3-4 lata)

Zajęcia trwają ok. 30 min.
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25.

 1. Zwierzęta z daleka
  Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami – pacynkami. Zajęcia edukacyjne mające na celu przekazanie podstawowych informacji o zwierzakach + zabawy ruchowe z elementami pantomimy
 2. Nasze emocje i uczucia
  Spotkanie ma na celu naukę rozpoznawania podstawowych emocji (radość, smutek, strach, złość) i ich przejawów + zabawy ruchowe z muzyką.
 3. Wiosenna łąka
  Zajęcia organizowane w okresie wiosennym, mające na celu naukę odróżniania pór roku oraz ich cech charakterystycznych + zabawy z muzyką i praca plastyczna.
 4. Jesienny kosz
  Zajęcia organizowane w okresie jesiennym, mające na celu naukę odróżniania sezonowych owoców i warzyw oraz ich podstawowych właściwości + zabawy ruchowe i praca plastyczna.
 5. Bezpieczny spacer
  Spotkanie ma na celu naukę podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię i poruszania się w mieście + zabawy ruchowe z elementami pantomimy.
 6. Co to jest tolerancja?
  Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz oswajanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Zabawy i rozmowy sprzyjają rozbudzaniu wśród dzieci poczucia empatii w stosunku do osób z niepełnosprawnościami (niewidzących, niesłyszących i poruszających się na wózku).
 7. Mali muzykanci
  Celem spotkania jest oswajanie dzieci z żywą muzyką oraz zachęcenie ich do samodzielnego jej tworzenia przy użyciu małych instrumentów, jak i poszukiwania wspólnych rytmów. Tworzenie muzyki może być wspaniałą i rozwijającą zabawą + zajęcia z wykorzystaniem przyniesionych przez Myszkę Norkę instrumentów.

Scenariusze dostosowywane są również do potrzeb grupy, prosimy o kontakt.