Regulamin

Regulamin Karty Klubu Myszki Norki.

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Karty Klubu Myszki Norki, tj. karty członkowskiej dla osób zdeklarowanych przynależeć do Klubu Myszki Norki działającego w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” z siedzibą przy ul. Łomiańskiej 5 w Warszawie.
  2. Warunkiem otrzymania Karty jest przystąpienie do Klubu, czyli wypełnienie Deklaracji Członkowskiej. Karta Klubu Myszki Norki jest wydawana członkom Klubu bezpłatnie.
  3. Karta upoważnia do korzystania z preferencyjnych zakupów w miejscach, które są partnerami Klubu Myszki Norki w ofercie specjalnej dla posiadaczy Karty.
  4. Aby skorzystać z przywilejów rabatowych, posiadacz Karty powinien okazać ją pracownikowi firmy (sklepu, kawiarni).
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej karty. Karta Klubu jest własnością jej Posiadacza. Winna być podpisana imieniem i nazwiskiem. Karty Klubu nie można zbywać ani przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
  6. Karty nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  7. Klub Myszki Norki nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku zgubienia lub utraty karty przez Uczestnika.
  8. W przypadku zgłoszenia utraty Karty zostanie Państwu wydana nowa Karta.