Projekty zrealizowane

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zrealizował następujące projekty:

Dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w miesiącach maj-czerwiec zrealizowaliśmy cykl bezpłatnych zajęć dla bielańskiej młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. W ramach projektu pilotażowego powstały dwie formy wsparcia: zajęcia ogólnorozwojowe z elementami aktywizującymi oraz zajęcia muzyczno-ruchowe.

Przeprowadzony program miał na celu zwiększenie poziomu aktywności, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach.

Dziękujemy opiekunom osób z niepełnosprawnościami oraz Urzędowi Gminy Bielany m.st. Warszawy za inicjatywę tego przedsięwzięcia i pomoc w jego realizacji!

Podziękowania kierujemy także w stronę Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak za możliwość realizacji zajęć w wyjątkowych miejscach.

warszawa-znak-rgb-kolorowy-bielany

Zajęcia były realizowane w ramach projektu finansuje Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostało objętych 106 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Realizacja projektu: od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

Rekrutacja beneficjentów odbyła się drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostały zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listę rezerwową.

Formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu:

 • szkółki piłkarskie – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Krakowie (2 grupy), w Warszawie (3 grupy), we Wrocławiu (2 grupy),
 • szkółki siatkarskie – w Warszawie (2 grupy),
 • szkółki taneczne – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Sandomierzu (2 grupy).
 • ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2022 r. – 31.03.2023 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2022 r.  – 30.09.2022 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 71 348,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 56 675,50 zł

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www

„Pomarańczowa Siła 2022” to program Fundacji ING Dzieciom, którego celem było wsparcie i popularyzacja działań sportowych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom możliwa była organizacja cyklicznych bezpłatnych treningów sportowych dla 21 osób z niepełnosprawnościami. Poza cyklicznymi treningami, 1 czerwca odbyło się wydarzenie specjalne pn.: „Dzień Dziecka na sportowo”. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy zajęć wraz z opiekunami, którzy mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Organizacja takich zajęć przyczyniła się do poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, rozwoju kompetencji społecznych, wspólne treningi umożliwiły pracę nad emocjami i trudnościami, a także stworzyły okazję do odczuwania radości z sukcesów własnych oraz sukcesów innych osób. Dzięki realizacji takich działań możliwe jest przełamywanie społecznych barier i stereotypów w postrzeganiu aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównywanie szans w dostępie do sportu

Realizacja projektu możliwa była dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom.

fundacja-ing-dzieciom

„Uśmiech od zaraz” to projekt wolontariacki zgłoszony w ramach konkursu „Dobry Pomysł” Fundacji ING Dzieciom.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 10 dzieci z zespołem Downa.

Przeprowadzone działania miały na celu nabycie nowych doświadczeń artystycznych, pogłębianie pasji do muzyki i śpiewu, rozwój wyobraźni dzieci, rozwój relacji społecznych, poznanie samego siebie i swoich zdolności.

W ramach projektu organizowane były w Warszawie systematyczne warsztaty muzyczne, w których wzięli udział uczestnicy oraz ich rodziny. Na warsztatach pojawiły się m. in. gry i zabawy integracyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia z zakresu emisji i higieny głosu, aktywności mające na celu nabycie pewności siebie, pewności w wystąpieniach publicznych, pokonywanie tremy, ćwiczenia artykulacyjne, rytmiczne, gra na instrumentach.

Uczestnicy wraz z opiekunami wzięli także udział w wyjściach specjalnych do Teatru oraz Muzeum, jak również odwiedzili profesjonalne studio nagrań, gdzie pracowali nad stworzeniem piosenki i teledysku.

Realizacja projektu możliwa była dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom.

 

fundacja-ing-dzieciom

„Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostało objętych 148 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Projekt realizowany był w terminie od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Rekrutacja do projektu odbywała się drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostały zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli). O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listy rezerwowe.

Formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie (3 grupy), Wrocławiu (3 grupy), Krakowie (2 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Olsztynie (1 grupa), Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Olsztynie (1 grupa) oraz w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco – w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu (4 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa) oraz w Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Koszykarska – w Olsztynie (1 grupa),
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2021 r. – 31.03.2022 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2021 r.  – 30.09.2021 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2021 r. – 31.03.2022 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03.2022 r.  – 31.03.2022 r. – Rozliczenie księgowe projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 102 574,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 87 074,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie.Treningi sportowe realizowane były w terminie od 7 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku na terenie dzielnicy Nowa Huta.

W ramach zajęć powstały 2 grupy piłkarskie:
1. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia;
2. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

 

Zajęcia miały na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawę kondycji i sprawności fizycznej, zwiększenie poziomu aktywności. Systematyczne treningi grupowe przyczyniły się do rozwoju społecznego osób uczęszczających na zajęcia oraz do rozwijania ich zainteresowań. Realizacja projektu przyczyniła się także do niwelowania barier społecznych i stereotypów związanych z postrzeganiem sportu osób z niepełnosprawnościami.

 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE BYŁO ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Drukowaniengo

krakowski-generator-spoleczny

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zrealizowała projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Był to projekt mający na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć realizowanych w ramach Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Dzięki uzyskanym w ramach grantu funduszom, możliwy był zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowany z Funduszy Europejskichnowy-obraz-5

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt polegający na organizacji oraz przeprowadzaniu bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. Adresatami projektu były osoby w przedziale wiekowym 3-26 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt realizowany w terminie od 1.08.2019 do 31.03.2020 r.  dla 80 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa było:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • przedział wiekowy 3 – 26 lat,
 • brak wcześniejszego uczestnictwa w WTZ i ŚDS.

Projekt obejmował 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
 • Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu.

Harmonogram poszczególnych działań projektu:

 • 2019 – wynajem sal, rekrutacja kadry i uczestników,
 • 2019 – 03.2020 – przeprowadzenie treningów dla 12 grup sportowych
 • 2020 – audyt zewnętrzny projektu, rozliczenie.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. W projekcie wzięło udział 112 osób w przedziale wiekowym 3- 35 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany był w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbyła się drogą mailową oraz telefoniczną. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany (dorośli). O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listę rezerwową.

 

Formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu, Węgrowie oraz w Krakowie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu oraz w Węgrowie.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2020 r. – 31.03.2021 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09 – 30.09.2020 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Wynajem sal do przeprowadzenia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja kadry do projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. – Przeprowadzenie cyklu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03 – 31.03.2021 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany był we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

3 grudnia w Sali Zabaw Fikołki odbyło się wspaniałe Mikołajkowe spotkanie z Myszką Norką. Zabaw było co nie miara! Na naszych gości czekało mnóstwo atrakcji. Każdy mógł skorzystać z kącika z malowaniem buziek, zrobić przepiękne ozdoby świąteczne, wziąć udział w widowiskowym występie gościa specjalnego – Klauna Kluseczki i oczywiście hasać do woli na konstrukcji Sali Zabaw!

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas tego wydarzenia, jak również w trakcie jego przygotowań.

10 czerwca w Sali Zabaw Fikołki w Arkadii odbył się finał konkursu „Mistrzowie Kuchni Myszki Norki”. Finaliści wraz z rodzinami mieli okazję wziąć udział w warsztatach poprowadzonych przez zwyciężczynię II edycji MasterChef  Junior Polska – Julię Cymbaluk.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia!

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności poprzez przeprowadzenie cyklu treningów dla 102 dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie ich aktywności oraz rozwój umiejętności osobistych i społecznych, prowadzących do samodzielniejszego funkcjonowania. Zwiększenie poziomu aktywności oraz nabytych umiejętności sportowych.

Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 3-18 lat,
– osoby, które nie uczestniczyły w WTZ.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

– Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
– Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
– Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
– Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo-pfron

Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwoliło na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i doprowadziło do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 5 form wsparcia w 8 miastach Polski:

– w Warszawie: warsztaty fotograficzne, ceramiczne oraz muzyczno-teatralne,
– w Łazach: warsztaty muzyczno-teatralne,
– w Bielsku-Białej: warsztaty ceramiczne,
– w Olsztynie: warsztaty ceramiczne, taneczne, muzyczno-teatralne, rękodzielnicze,
– w Tarnobrzegu: warsztaty rękodzielnicze i  muzyczno-teatralne,
– w Lublinie: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze i muzyczno-teatralne,
– w Sandomierzu: warsztaty taneczne i muzyczno-teatralne,
– we Wrocławiu: warsztaty muzyczno-teatralne.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego,

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany był we współpracy i z dofinansowaniem PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

26 maja w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się plenerowa impreza rodzinna „Dzień Małego Strażaka z Myszką Norką”. Celem imprezy było promowanie aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny, a także integracja dzieci z niepełnosprawnościami z rówieśnikami.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wydarzenia i zapewnienie wielu wspaniałych atrakcji!

24 marca 2018 roku w XCIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie odbył się Charytatywny Maraton Zumba®Fitness & Salsation. Imprezę poprowadzili instruktorzy z licencjami Zumba Fitness oraz Instruktorzy Salsation Elite z Olsztyna, Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego oraz Warszawy. Dochód z imprezy przeznaczony został na organizację zajęć tanecznych Norka’Dance.

Organizatorzy: Klub Myszki Norki, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i REMMIC ART UNIVERSITY.

Za pomoc w organizacji dziękujemy: Ibrom Garaż Ceramiki, Długa Fretka Cafe, Klubowi Enklawa, Crossfit NoLimit, Silikonki, OSHEE, Multikino.

 

W sobotę 9 grudnia odbyła się I Olimpiada Sportowa dla dzieci z niepełnosprawnościami.  Na zawody przyjechali uczestnicy z pięciu miast: Wrocławia, Poznania, Krakowa, Mińska Mazowieckiego oraz Warszawy. Na gości czekały 4 strefy: strefa torów przeszkód, lekkoatletyczna, zabaw oraz niespodzianek sportowych. Dodatkową atrakcją był pokaz trików rowerowych Piotra Bielaka.
Jesteśmy dumni z naszych małych zawodników, a rodzicom bardzo dziękujemy za nieustanne wpieranie i kibicowanie swoim pociechom.

Za pomoc w przygotowaniu wydarzenia dziękujemy: Lecimy w kulki, Galeria Wypieków Lubaszka, Piekarnie Cukiernie Putka, Tomaszowi Milewskiemu, Domino’s Pizza i wolontariuszom-studentom Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron