Projekty zrealizowane

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zrealizował następujące projekty:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zrealizowała projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Był to projekt mający na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć realizowanych w ramach Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Dzięki uzyskanym w ramach grantu funduszom, możliwy był zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowany z Funduszy Europejskichnowy-obraz-5

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt polegający na organizacji oraz przeprowadzaniu bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. Adresatami projektu były osoby w przedziale wiekowym 3-26 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt realizowany w terminie od 1.08.2019 do 31.03.2020 r.  dla 80 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa było:

  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
  • przedział wiekowy 3 – 26 lat,
  • brak wcześniejszego uczestnictwa w WTZ i ŚDS.

Projekt obejmował 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

  • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
  • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
  • Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim,
  • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu.

Harmonogram poszczególnych działań projektu:

  • 2019 – wynajem sal, rekrutacja kadry i uczestników,
  • 2019 – 03.2020 – przeprowadzenie treningów dla 12 grup sportowych
  • 2020 – audyt zewnętrzny projektu, rozliczenie.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności poprzez przeprowadzenie cyklu treningów dla 102 dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie ich aktywności oraz rozwój umiejętności osobistych i społecznych, prowadzących do samodzielniejszego funkcjonowania. Zwiększenie poziomu aktywności oraz nabytych umiejętności sportowych.

Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 3-18 lat,
– osoby, które nie uczestniczyły w WTZ.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

– Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
– Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
– Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
– Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo-pfron

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwoliło na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i doprowadziło do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 5 form wsparcia w 8 miastach Polski:

– w Warszawie: warsztaty fotograficzne, ceramiczne oraz muzyczno-teatralne,
– w Łazach: warsztaty muzyczno-teatralne,
– w Bielsku-Białej: warsztaty ceramiczne,
– w Olsztynie: warsztaty ceramiczne, taneczne, muzyczno-teatralne, rękodzielnicze,
– w Tarnobrzegu: warsztaty rękodzielnicze i  muzyczno-teatralne,
– w Lublinie: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze i muzyczno-teatralne,
– w Sandomierzu: warsztaty taneczne i muzyczno-teatralne,
– we Wrocławiu: warsztaty muzyczno-teatralne.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego,

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo-pfron