Projekty zrealizowane

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zrealizował następujące projekty:

„Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostało objętych 148 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Projekt realizowany był w terminie od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Rekrutacja do projektu odbywała się drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostały zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli). O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listy rezerwowe.

Formy wsparcia zrealizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie (3 grupy), Wrocławiu (3 grupy), Krakowie (2 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Olsztynie (1 grupa), Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Olsztynie (1 grupa) oraz w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco – w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu (4 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa) oraz w Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Koszykarska – w Olsztynie (1 grupa),
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2021 r. – 31.03.2022 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2021 r.  – 30.09.2021 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2021 r. – 31.03.2022 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03.2022 r.  – 31.03.2022 r. – Rozliczenie księgowe projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 102 574,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 87 074,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie.Treningi sportowe realizowane były w terminie od 7 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku na terenie dzielnicy Nowa Huta.

W ramach zajęć powstały 2 grupy piłkarskie:
1. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia;
2. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

 

Zajęcia miały na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawę kondycji i sprawności fizycznej, zwiększenie poziomu aktywności. Systematyczne treningi grupowe przyczyniły się do rozwoju społecznego osób uczęszczających na zajęcia oraz do rozwijania ich zainteresowań. Realizacja projektu przyczyniła się także do niwelowania barier społecznych i stereotypów związanych z postrzeganiem sportu osób z niepełnosprawnościami.

 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE BYŁO ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Drukowaniengo

krakowski-generator-spoleczny

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, zrealizowała projekt grantowy pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Był to projekt mający na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć realizowanych w ramach Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Dzięki uzyskanym w ramach grantu funduszom, możliwy był zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowany z Funduszy Europejskichnowy-obraz-5

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt polegający na organizacji oraz przeprowadzaniu bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. Adresatami projektu były osoby w przedziale wiekowym 3-26 lat posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Projekt realizowany w terminie od 1.08.2019 do 31.03.2020 r.  dla 80 uczestników.

Warunkiem uczestnictwa było:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • przedział wiekowy 3 – 26 lat,
 • brak wcześniejszego uczestnictwa w WTZ i ŚDS.

Projekt obejmował 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
 • Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu.

Harmonogram poszczególnych działań projektu:

 • 2019 – wynajem sal, rekrutacja kadry i uczestników,
 • 2019 – 03.2020 – przeprowadzenie treningów dla 12 grup sportowych
 • 2020 – audyt zewnętrzny projektu, rozliczenie.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. W projekcie wzięło udział 112 osób w przedziale wiekowym 3- 35 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany był w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbyła się drogą mailową oraz telefoniczną. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany (dorośli). O przyjęciu uczestników decydowała kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostali zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikowały się na listę podstawową, zostały zapisane na listę rezerwową.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu, Węgrowie oraz w Krakowie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu oraz w Węgrowie.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2020 r. – 31.03.2021 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09 – 30.09.2020 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Wynajem sal do przeprowadzenia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja kadry do projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. – Przeprowadzenie cyklu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03 – 31.03.2021 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany był we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności poprzez przeprowadzenie cyklu treningów dla 102 dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie ich aktywności oraz rozwój umiejętności osobistych i społecznych, prowadzących do samodzielniejszego funkcjonowania. Zwiększenie poziomu aktywności oraz nabytych umiejętności sportowych.

Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 3-18 lat,
– osoby, które nie uczestniczyły w WTZ.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 4 rodzaje zajęć w 5 miastach:

– Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu,
– Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – we Wrocławiu,
– Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
– Integracyjne Szkółki Koszykarskie – w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo-pfron

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zlecenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cel projektu: zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwoliło na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i doprowadziło do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu zrealizowanych zostało 5 form wsparcia w 8 miastach Polski:

– w Warszawie: warsztaty fotograficzne, ceramiczne oraz muzyczno-teatralne,
– w Łazach: warsztaty muzyczno-teatralne,
– w Bielsku-Białej: warsztaty ceramiczne,
– w Olsztynie: warsztaty ceramiczne, taneczne, muzyczno-teatralne, rękodzielnicze,
– w Tarnobrzegu: warsztaty rękodzielnicze i  muzyczno-teatralne,
– w Lublinie: warsztaty ceramiczne, rękodzielnicze i muzyczno-teatralne,
– w Sandomierzu: warsztaty taneczne i muzyczno-teatralne,
– we Wrocławiu: warsztaty muzyczno-teatralne.

Warunkiem uczestnictwa było:

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
– uczestnicy w wieku 4-18 lat z województw: mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i dolnośląskiego,

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

logo-pfron