Aktualne projekty

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” obecnie realizuje następujące projekty:

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie objętych 132 uczestników: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Realizacja projektu: od 01.08.2023 r. do 31.03.2024 r.

Rekrutacja beneficjentów odbywać się będzie się drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listę rezerwową.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • szkółki piłkarskie – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Krakowie (2 grupy), w Warszawie (3 grupy), we Wrocławiu (2 grupy);
 • szkółki siatkarskie – w Warszawie (2 grupy),
 • szkółki taneczne – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Sandomierzu (2 grupy), w Tarnobrzegu (1 grupa), w Warszawie (1 grupa);
 • ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2023 r. – 31.03.2024 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2023 r.  – 30.09.2023 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2023 r. – 31.10.2023 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2023 r. – 31.03.2024 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.10.2023 r. – 31.03.2024 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 80 981,20 zł
Dofinansowanie z PFRON: 65 999,68 zł

Data podpisania umowy: Maj 2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www