Aktualne projekty

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” obecnie realizuje następujące projekty:

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie objętych 106 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Realizacja projektu zaplanowała została na okres od 01.08.2022 r. do 31.03.2023 r.

Rekrutacja beneficjentów odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listę rezerwową.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • szkółki piłkarskie – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Krakowie (2 grupy), w Warszawie (3 grupy), we Wrocławiu (2 grupy),
 • szkółki siatkarskie – w Warszawie (2 grupy),
 • szkółki taneczne – w Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), w Sandomierzu (2 grupy).
 • ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2022 r. – 31.03.2023 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2022 r.  – 30.09.2022 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2022 r. – 31.10.2022 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.10.2022 r. – 31.03.2023 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 67 540,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 52 867,50 zł

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www