Aktualne projekty

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” obecnie realizuje następujące projekty:

„Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie objętych 150 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli). O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listy rezerwowe.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie (3 grupy), Wrocławiu (3 grupy), Krakowie (2 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Olsztynie (1 grupa), Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Olsztynie (1 grupa) oraz w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco – w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu (4 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa) oraz w Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Koszykarska – w Olsztynie (1 grupa),
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2021 r. – 31.03.2022 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2021 r.  – 30.09.2021 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2021 r. – 31.03.2022 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03.2022 r.  – 31.03.2022 r. – Rozliczenie księgowe projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 102 574,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 87 074,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www

„Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Krakowie.Treningi sportowe realizowane są w terminie od 7 maja 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku na terenie dzielnicy Nowa Huta.

W ramach zajęć powstały 2 grupy piłkarskie:
1. Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia;
2. Przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia.

 

Zajęcia mają na celu zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawę kondycji i sprawności fizycznej, zwiększenie poziomu aktywności. Systematyczne treningi grupowe przyczynią się do rozwoju społecznego osób uczęszczających na zajęcia oraz do rozwijania ich zainteresowań. Realizacja projektu przyczyni się także do niwelowania barier społecznych i stereotypów związanych z postrzeganiem sportu osób z niepełnosprawnościami.

 

ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

Drukowaniengo

krakowski-generator-spoleczny

Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w różnych miastach Polski. W projekcie weźmie udział 116 osób w przedziale wiekowym 3- 26 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny, umiarkowany (dorośli). Rekrutacja będzie obejmowała osoby w wieku od 3 do 26 lat z różnymi niepełnosprawnościami. O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listę rezerwową.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie, Wrocławiu, Węgrowie oraz w Krakowie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Warszawie,
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu oraz w Węgrowie.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2020 r. – 31.03.2021 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09 – 30.09.2020 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Wynajem sal do przeprowadzenia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja kadry do projektu,
 • 01.09.2020 r. – 31.10.2020 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2020 r. – 31.03.2021 r. – Przeprowadzenie cyklu Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03 – 31.03.2021 r. – Obsługa księgowa projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron