Aktualne projekty

Klub Myszki Norki działający w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” obecnie realizuje następujące projekty:

„Uśmiech od zaraz” to projekt wolontariacki zgłoszony w ramach konkursu „Dobry Pomysł” Fundacji ING Dzieciom.

Jest to projekt  artystyczny skierowany do grupy 10 dzieci z zespołem Downa mający na celu nabycie nowych doświadczeń artystycznych, pogłębianie pasji do muzyki i śpiewu, rozwój wyobraźni dzieci, rozwój relacji społecznych, poznanie samego siebie i swoich zdolności.

W ramach realizacji projektu przewidziane jest prowadzenie warsztatów muzycznych, których podsumowaniem będzie wspólne wykonanie utworu muzycznego, a także organizacja spotkań specjalnych w instytucjach kultury dla uczestników projektu i ich rodzin.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez Fundację ING Dzieciom.

 

fundacja-ing-dzieciom

„Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki” to projekt obejmujący organizację oraz prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparciem zostanie objętych 150 osób: dzieci od lat 3, młodzież oraz osoby dorosłe do 36 roku życia.

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie drogą mailową oraz telefoniczną. Otrzymane zgłoszenia zostaną zweryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli). O przyjęciu uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Beneficjenci zostaną zakwalifikowani do odpowiedniej formy wsparcia na podstawie rozmowy z opiekunami, z uwzględnieniem wieku oraz rodzaju niepełnosprawności. Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, zostaną zapisane na listy rezerwowe.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie – w Warszawie (3 grupy), Wrocławiu (3 grupy), Krakowie (2 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa), Olsztynie (1 grupa), Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Siatkarskie – w Olsztynie (1 grupa) oraz w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Siatkówki na Siedząco – w Warszawie (1 grupa),
 • Integracyjne Szkółki Taneczne – w Sandomierzu (4 grupy), Dąbrowie Białostockiej (1 grupa) oraz w Węgrowie (1 grupa),
 • Integracyjna Szkółka Koszykarska – w Olsztynie (1 grupa),
 • Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach – w Krakowie (1 grupa).

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 • 01.08.2021 r. – 31.03.2022 r. – Koordynacja realizacji projektu,
 • 01.09.2021 r.  – 30.09.2021 r. – Obsługa kadrowa projektu,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Wynajem obiektów sportowych potrzebnych do przeprowadzenia treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja kadry,
 • 01.09.2021 r. – 31.10.2021 r. – Rekrutacja uczestników,
 • 01.10.2021 r. – 31.03.2022 r. – Przeprowadzenie cyklu treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki,
 • 01.03.2022 r.  – 31.03.2022 r. – Rozliczenie księgowe projektu.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Całkowita wartość projektu: 102 574,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 87 074,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

znaki_strona_www