Oferta zajęć edukacyjnych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć edukacyjnych dla żłobków i przedszkoli. Myszka Norka poprowadzi ciekawe zajęcia dostosowane do wieku oraz ilości dzieci. Zajęcia są aktywne, inspirujące dzieci do samodzielnego i twórczego myślenia. Zapewniamy materiały potrzebne do zajęć.

Zajęcia trwają ok. 30 min.
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25.

 1. Zwierzęta z daleka
  Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami – pacynkami. Zajęcia edukacyjne mające na celu przekazanie podstawowych informacji o zwierzakach + zabawy ruchowe z elementami pantomimy
 2. Nasze emocje i uczucia
  Spotkanie ma na celu naukę rozpoznawania podstawowych emocji (radość, smutek, strach, złość) i ich przejawów + zabawy ruchowe z muzyką.
 3. Wiosenna łąka
  Zajęcia organizowane w okresie wiosennym, mające na celu naukę odróżniania pór roku oraz ich cech charakterystycznych + zabawy z muzyką i praca plastyczna.
 4. Jesienny kosz
  Zajęcia organizowane w okresie jesiennym, mające na celu naukę odróżniania sezonowych owoców i warzyw oraz ich podstawowych właściwości + zabawy ruchowe i praca plastyczna.
 5. Bezpieczny spacer
  Spotkanie ma na celu naukę podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię i poruszania się w mieście + zabawy ruchowe z elementami pantomimy.
 6. Co to jest tolerancja?
  Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz oswajanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Zabawy i rozmowy sprzyjają rozbudzaniu wśród dzieci poczucia empatii w stosunku do osób z niepełnosprawnościami (niewidzących, niesłyszących i poruszających się na wózku).
 7. Mali muzykanci
  Celem spotkania jest oswajanie dzieci z żywą muzyką oraz zachęcenie ich do samodzielnego jej tworzenia przy użyciu małych instrumentów, jak i poszukiwania wspólnych rytmów. Tworzenie muzyki może być wspaniałą i rozwijającą zabawą + zajęcia z wykorzystaniem przyniesionych przez Myszkę Norkę instrumentów.

Scenariusze dostosowywane są również do potrzeb grupy, prosimy o kontakt.

Zajęcia trwają ok. 45 min.
Maksymalna liczba dzieci w grupie: 25.

 1. Magiczne słowa
  Spotkanie ma na celu refleksję na temat słów: dziękuję, przepraszam i proszę. Zajęcia zachęcają dzieci do używania wyżej wymienionych słów w codziennym życiu + zabawy ruchowe z chustą animacyjną.
 2. Co to jest przyjaźń?
  Spotkanie edukacyjne ma na celu rozmowę i refleksję na temat tego czym jest przyjaźń, przyjaciele i dlaczego jest to ważne w życiu każdego człowieka. Zajęcia rozwijające empatię + zabawy z chustą animacyjną.
 3. Nasze emocje i uczucia
  Spotkanie ma na celu naukę rozpoznawania podstawowych emocji (radość, smutek, strach, złość) i ich przejawów + zabawy ruchowe z muzyką.
 4. Bezpieczne wakacje
  Spotkanie przygotowujące dzieci do zbliżających się wakacji. Nauka zasad bezpiecznego przebywania na plaży, nad wodą, jazdy na rowerze i ochrony przed słońcem + zabawy ruchowe i zabawy z muzyką.
 5. Pan Bałagan
  Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na potrzebę utrzymywania porządku oraz pokazanie, że sprzątanie może być wspaniałą zabawą + zabawy ruchowe z muzyką i elementami pantomimy.
 6. EkoPrzedszkolaki
  Zajęcia oscylują wokół tematu segregacji śmieci, ekologii, recyklingu. Mają na celu naukę odróżniania różnych rodzajów odpadów i uświadomienie potrzeby ich segregacji + zabawy ruchowe i praca plastyczna.
 7. Poznajemy świat z Myszką Norką
  Spotkanie ma na celu przybliżenie dzieciom tematu wielokulturowości, z którą mają do czynienie na co dzień. Ukazują wzajemne zależności ludzi mieszkających w różnych zakątkach świata, podobieństwa i różnice wybranych kultur + zabawy ruchowe z muzyką.
 8. Co to jest tolerancja?
  Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz oswajanie kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Zabawy i rozmowy sprzyjają rozbudzaniu wśród dzieci poczucia empatii w stosunku do osób niewidzących, niesłyszących i poruszających się na wózku + sensoryczne zabawy ruchowe.
 9. Mali muzykanci
  Celem spotkania jest oswajanie dzieci z żywą muzyką oraz zachęcenie ich do samodzielnego jej tworzenia przy użyciu małych instrumentów, jak i poszukiwania wspólnych rytmów. Tworzenie muzyki może być wspaniałą i rozwijającą zabawą + zajęcia z wykorzystaniem przyniesionych przez Myszkę Norkę instrumentów.

Jeśli chcecie zaprosić Myszkę Norkę, napiszcie na adres kontakt@myszkanorka.pl.