Jak pomóc

Klub Myszki Norki działa na rzecz integracji dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania ich szans w dostępie do kultury, edukacji i sportu. Zapraszamy do zapoznania się z możliwymi formami pomocy.

Darowizny

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć darowiznę od kwoty do opodatkowania w wysokości do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT).

Wystarczy dokonać wpłaty na konto bankowe Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
tytuł wpłaty: 24999 – Klub Myszki Norki

Wsparcie może odbywać się poprzez regularne darowizny, a także okazjonalne przekazywanie dochodu z organizowanych pikników, imprez okolicznościowych, loterii fantowych, kiermaszów dziecięcych prac etc.

1,5% podatku

Przekazanie 1,5 % podatku na rzecz Klubu oraz rozpropagowanie tej idei wśród rodziny, znajomych, w miejscu pracy:

KRS 0000037904
cel szczegółowy: 24999 – Klub Myszki Norki

Sponsoring

  • darowizny finansowe
  • darowizny rzeczowe (najbardziej potrzebne są: zabawki, gry i artykuły papiernicze)
  • składki pracownicze

W ramach podziękowania wystawiamy Certyfikaty Dobroczynności.

Wolontariat

Zapraszamy do współpracy animatorów oraz wolontariuszy akcyjnych. Chętnie wystawiamy zaświadczenia o odbyciu wolontariatu.

Zaproszenie Myszki Norki

Zapraszając Myszkę Norkę do swojego przedszkola, żłobka czy szkoły wspierasz naszą działalność. Zajęcia i animacje są odpłatne, a dochód przeznaczony jest na organizację organizację bezpłatnych integracyjnych zajęć dla dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. Szczegóły na stronie Zaproś Myszkę Norkę.