Wizyty Myszki Norki w grudniu

Myszka Norka w grudniu odwiedziła dzieci w wielu miastach w całej Polsce.

Myszka Norka w grudniu odwiedziła:

  • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej w Warszawie,
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie,
  • Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem” w Warszawie,
  • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Oleńka” przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach,
  • Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach,
  • Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej w Warszawie,
  • Przedszkole nr 58 we Wrocławiu,
  • Integracyjny Punkt Przedszkolny „Wspólna Planeta II” we Wrocławiu,
  • Szkołę Podstawową nr 185 im. UNICEF w Warszawie.