Weekend ze SMA-kiem

Myszka Norka bawiła dzieci podczas konferencji poświęconej rdzeniowemu zanikowi mięśni w Sobieniach Królewskich.