Rozpoczęcie Integracyjnych Szkółek Piłkarskich

Rozpoczęcie nowego sezonu treningów Integracyjnych Szkółek Piłkarskich w Krakowie, Poznaniu i Łochowie.