Prace z Warsztatów Fotograficznych, Warszawa

Plansze wystawowe ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników Integracyjnych Warsztatów Fotograficznych w Warszawie.