Prace uczestników Warsztatów Fotograficznych

Prace wykonane przez uczestników podczas Integracyjnych Warsztatów Fotograficznych we Wrocławiu. Zajęcia realizowane dzięki grantowi od Fundacji UPS.