Plener fotograficzny w Warszawie

Wyjście w plener podczas Integracyjnych Warsztatów Fotograficznych w Warszawie.