Pierwsze zajęcia Young Engeneers – Build Up

Za nami pierwsze zajęcia Young Engeneers – Build Up, podczas których dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu krok po kroku budować będą modele o wzrastającym poziomie trudności. Zajęcia prowadzone są przez E2 Young Engenners – West Warsaw. Partner i sponsor prezentów dla dzieci: Wydawnictwo LOGI.