Myszka Norka w Olecku

15 kwietnia Myszka Norka odwiedziła dzieci z Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku.