II grupa Norka’Dance

Występy II grupy Integracyjnego Zespołu Tanecznego Norka'Dance pod kierunkiem Macieja "Remmica" Remiszewskiego: I Integracyjny Festiwal Klubu Myszki Norki (2013), Mistrzowski Dzień Dziecka – Przystanek Zabawa (2012).