Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2021 – 2022

Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową podsumowującą projekt pn. "Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2021-2022"

Treningi sportowe realizowane były w 7 miastach:

  • Warszawie – szkółki piłkarskie, szkółka siatkarska oraz szkółka siatkówki na siedząco,
  • Węgrowie – szkółka piłkarska oraz szkółka taneczna,
  • Wrocławiu – szkółki piłkarskie,
  • Krakowie – szkółki piłkarskie oraz ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach,
  • Dąbrowie Białostockiej – szkółka piłkarska oraz szkółka taneczna,
  • Olsztynie – szkółka piłkarska, szkółka siatkarska oraz szkółka koszykarska,
  • Sandomierzu – szkółki taneczne.

W każdym z miast odbywały się bezpłatne treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, przyczyniające się do zwiększenia ich samodzielności, poprawy sprawności fizycznej, rozwoju umiejętności społecznych. Realizacja projektu umożliwiła promocję sportu osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans w dostępie do sportu, niwelowanie barier psychicznych, usprawnienie funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie i przyczynili się do jego realizacji!

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych