Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2020-2021

Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową podsumowującą projekt pn. "Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2020-2021".

Projekt swoim zasięgiem objął 5 miast:

– Warszawę – Szkółki Piłkarskie III grupy, Siatkarskie I grupa oraz Siatkarskie na Siedząco I grupa,

– Wrocław – Szkółki Piłkarskie III grupy,

– Węgrów – Szkółki Piłkarskie I grupa oraz Szkółki Taneczne I grupa,

– Kraków – Szkółki Piłkarskie II grupy,

– Sandomierz – Szkółki Taneczne II grupy.

W każdym z miast odbywały się bezpłatne treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, przyczyniające się do zwiększenia samodzielności osób w nich uczestniczących, wszechstronnego rozwoju fizycznego jak i społecznego, zwiększenia poziomu aktywności, rozwoju zainteresowań, jak również propagowania w społeczeństwie sportu osób z niepełnosprawnościami. W ramach zajęć prowadzone były także gry i zabawy integracyjne mające na celu budowanie więzi i zaufania wewnątrz grupy.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w projekcie i przyczynili się do jego realizacji!

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych