Warsztaty Ceramiczne

Zapraszamy na warsztaty ceramiczne dzieci z niepełnosprawnościami z Bielska-Białej.

sama_myszka

Zapraszamy dzieci w wieku 6–17 lat na warsztaty ceramiczne. Są to bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się w pracowni ceramicznej przy ul. Antyczna 55, Bielsko-Biała.

Obecnie prowadzimy zapisy do dwóch grup:
grupa I: piątki godz. 16:00-18:00,
grupa II:
piątki godz. 18:00-20:00.

Celem warsztatów ceramicznych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczestników i uwrażliwianie ich na sztukę poprzez własną działalność plastyczną. Zajęcia ceramiczne pozwalają rozwijać wyobraźnie, myślenie przyczynowo-skutkowe, kreatywność i twórcze podejście do materiału.

ZAPISY poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://goo.gl/forms/OsUCFd78mZb3W1Bw1

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


warsztaty-ceramiczne