Warsztaty Ceramiczne w Warszawie

Zapraszamy na warsztaty ceramiczne dzieci z niepełnosprawnościami z Warszawy.

sama_myszka

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na warsztaty ceramiczne. Są to bezpłatne zajęcia przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną i/lub ruchową posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Zajęcia odbywać będą się w Pracowni Ceramiki Lepię.To Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82, Warszawa we wtorki godz. 17.00-19.00

Start: 24 kwietnia

Celem warsztatów ceramicznych jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczestników i uwrażliwianie ich na sztukę poprzez własną działalność plastyczną. Zajęcia ceramiczne pozwalają rozwijać wyobraźnie, myślenie przyczynowo-skutkowe, kreatywność i twórcze podejście do materiału.

ZAPISY poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://goo.gl/forms/h2uhXXlr5ZDc6o5V2

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych