Szkółki Sportowe we Wrocławiu

Zapraszamy na integracyjne treningi dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych.

myszka pilkarz mini

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od początku września w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. czwartki w godz. 18-19: szkółka siatkówki na siedząco

2. czwartki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

3. piątki w godz. 18-19: szkółka piłki nożnej dla dzieci do 12 r.ż.

4. piątki w godz. 19-20: szkółka piłki nożnej dla dzieci do 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Poprzez udział w zajęciach dzieci pełno- i niepełnosprawnych kształtuje się u nich postawa akceptacji i tolerancji wobec odmienności.

ZAPISY pod adresem mailowym: myszkanorka@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i w przypadku dzieci niepełnosprawnych obowiązkowo nr orzeczenia.

Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w zapisach!

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem:

mops wro

  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo_PFRON_2011_r