Szkółki Sportowe we Wrocławiu

Zapraszamy na treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych.

myszka pilkarz mini

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 14 września w czwartki i piątki w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1. szkółka siatkówki na siedząco

2. szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 12 r.ż.

3. szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 12 r.ż.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: e.letyta@dzieciom.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych