Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki 2023-2024

logo-pfron

Z radością informujemy o rozpoczęciu realizacji kolejnej edycji projektu pn. „Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki”.

Jest to projekt obejmujący organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w przedziale wiekowym od 3 do 36 roku życia, którego celem jest zwiększenie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, poprawa ich psychicznego i fizycznego funkcjonowania, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności interpersonalnych, wsparcie funkcjonowania w różnych środowiskach i w różnych rolach społecznych, niwelowanie stereotypów na temat aktywności osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja uczestników rozpocznie się z dniem 01.09.2023 r. i będzie trwała do 31.10.2023 r. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Treningi sportowe realizowane będą w 6 miastach:

  • Dąbrowie Białostockiej – szkółka piłkarska oraz szkółka taneczna,
  • Krakowie – szkółki piłkarskie oraz ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla osób poruszających się na wózkach,
  • Sandomierzu – szkółki taneczne,
  • Tarnobrzegu – szkółka taneczna,
  • Warszawie – szkółki piłkarskie, szkółki siatkarskie oraz szkółka taneczna,
  • Wrocławiu – szkółki piłkarskie.

 

Kontakt:
Klub Myszki Norki
Tel.: 22 100 13 11, 735 201 312
E-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plakat__fundusz__celowy__420x297