Szkółki Piłkarskie w Warszawie

Zapraszamy na treningi piłki nożnej dla dzieci niepełnosprawnych w Warszawie.

myszka pilkarz mini

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Piłkarskie w Warszawie. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia odbywać będą się od 13 września w Szkole Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Rudzka 6 w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS ul. Grzybowska 4

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

1.  szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 10 r.ż – grupa pierwsza

2. szkółka piłki nożnej dla dzieci od 5 do 10 r.ż. – grupa druga

3. szkółka piłki nożnej dla dzieci powyżej 11 r.ż.- grupa trzecia

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym: rekrutacja@myszkanorka.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych