Rekrutacja na Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki

Zapraszamy na cykl treningów Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Mińsku Mazowieckim oraz Sandomierzu.

myszkanorka_pilkarz

Zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne zajęcia integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

Treningi będą odbywały się w 5 miastach Polski i obejmą 5 kategorii sportowych: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, siatkówka na siedząco i taniec.

Dla kogo: 

zajęcia przeznaczone są dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3 – 26 lat.

Gdzie:

– 1 grupa w Poznaniu w Szkole Podstawowej Nr 11, os. Wichrowe Wzgórze 119

– 3 grupy w Warszawie w Szkole Podstawowej nr 53, Rudzka 6

– 3 grupy siatkówki oraz 1 grupa siatkówki na siedząco we Wrocławiu,  w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105

– 2 grupy w Sandomierzu,  w „Radość Życia”  Ośrodek rehabilitacyjno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Ul. Opatowska 10

– 2 grupy w Mińsku Mazowieckim w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kopernika 9

Termin: terminy spotkań ustalone są indywidualnie dla każdej z grup. Trening dla jednej grupy trwa 1 godzinę zegarową.
Prowadzący: treningi prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz asystencką .

Treningi są BEZPŁATNE

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z daną dyscypliną sportową i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych.

ZAPISY oraz informacje pod adresem mailowym:  kontakt@myszkanorka.pl

W zgłoszeniu należy podać numer wybranej grupy, telefon i mail rodzica/opiekuna oraz imię, nazwisko, wiek i nr orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.