Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki – rekrutacja uczestników

Trwa nabór uczestników na zajęcia Integracyjnych Szkółek Sportowych Klubu Myszki Norki

myszka-norka-z-pilkami

Zapraszamy do udziału w projekcie: Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki. Są to bezpłatne treningi dla osób z niepełnosprawnościami, obejmujące takie dziedziny sportu, jak:

 • piłka nożna,
 • siatkówka,
 • siatkówka na siedząco,
 • taniec.

Zajęcia będą miały charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek będą mogli oswoić się z wybraną dziedziną sportu, jak również poznają podstawowe elementy techniczne wykorzystywane w danej dyscyplinie.Treningi mają na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu w rozwijaniu wiedzy i umiejętności sportowych, umożliwienie rozwoju zdolności ruchowych, podniesienie samooceny oraz zwalczanie lęków i barier psychicznych, jak również społecznych.

Dla kogo: zajęcia przeznaczone są dla osób z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności/ orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w wieku 3 – 26 lat.

Treningi odbywać się będą w:

Warszawie:

 • 3 grupy piłki nożnej,
 • 1 grupa siatkarska,
 • 1 grupa siatkówki na siedząco.

We Wrocławiu:

 • 3 grupy piłki nożnej.

W Węgrowie:

 • 1 grupa piłki nożnej,
 • 1 grupa taneczna.

W Krakowie:

 • 2 grupy piłki nożnej.

W Sandomierzu:

 • 2 grupy taneczne.

Zajęcia będą trwały w okresie od 01.10.2020 r. do 31.03.2021 r. Terminy ustalone zostaną indywidualnie dla każdej z grup. Czas trwania treningu dla 1 grupy – 1 godzina zegarowa.

Treningi prowadzić będzie wykwalifikowana kadra trenerska oraz asystencka.

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie informujemy, iż po zapełnieniu miejsc, pozostałe zgłoszenia trafią na listę rezerwową.

 

Zgłoszenia oraz zapytania przyjmowane są poprzez e-mail: rekrutacja@myszkanorka.pl oraz telefonicznie: 22 100 13 11 lub 735 201 312.

W zgłoszeniu należy podać nazwę wybranej grupy, imię, nazwisko, wiek i informację dotyczącą niepełnosprawności zgłaszanego uczestnika, jak również telefon i adres e-mail rodzica/prawnego opiekuna.

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo-pfron

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną na stronie http://dzieciom.pl/rodo