Integracyjne Szkółki Piłkarskie

Zapraszamy dzieci na bezpłatne treningi piłkarskie w Warszawie.

myszka pilkarz mini

Zapraszamy dzieci na Integracyjne Szkółki Piłkarskie w Warszawie. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie i/lub ruchowo.

Zajęcia mają charakter gier i zabaw ruchowych, dzięki którym uczestnicy szkółek oswajają się z piłką i poznają podstawowe elementy techniczne. Dzięki temu dzieci z niepełnosprawnością odkrywają nowe umiejętności ruchowe, które przyczynią się do podniesienia ogólnej sprawności fizycznej i pokonywania barier ruchowych, społecznych i psychicznych. Natomiast dzieci pełnosprawne poprzez udział w zajęciach uczą się akceptacji i tolerancji wobec odmienności.

Obecnie prowadzimy zapisy do następujących grup:

  1. czwartki w godz. 17:00-18:00,
  2. czwartki w godz. 18:00-19:00.

Start: 9 lutego 2017 r.

Dla kogo: zajęcia przeznaczone są dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych w wieku 5-10 lat

Miejsce: XCIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Gwiaździsta 35, Warszawa

Trener: Łukasz Mikołajczyk

Zajęcia są BEZPŁATNE

ZAPISY pod adresem mailowym:  myszkanorka@dzieciom.pl
W tytule należy napisać: Integracyjna Szkółka Piłkarska Warszawa, godzina rozpoczęcia zajęć.
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek i ew. rodzaj niepełnosprawność dziecka oraz imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy opiekuna.