Integracyjna Szkółka Siatkarska

Zapraszamy dzieci pełno- i niepełnosprawne do zapisów na treningi siatkówki w Warszawie.

myszka siatka mini

Zapraszamy na Integracyjną Szkółkę Siatkarską w Warszawie dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych, podczas których dzieci bawiąc się uczą się podstaw gry.

Piłka siatkowa w  Polsce to dyscyplina sportu niezwykle popularna. Dzięki zajęciom w naszej szkółce dzieci mają możliwość poznania podstawowych elementów techniki siatkarskiej, współpracy w grupie rówieśników i doskonałej wspólnej zabawy. Dzięki nabytym umiejętnościom czynnie dołączają do braci siatkarskiej oraz mogą utożsamiać się ze swoimi idolami.

Zajęcia pozytywnie wpływają na rozwój dzieci: dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, wrażliwości i lepiej rozumieją bariery, z jakimi zmagają się ich niepełnosprawni rówieśnicy. Natomiast dzieci niepełnosprawne nabierają pewności siebie, zyskują poczucie akceptacji, pokonują bariery w kontaktach z rówieśnikami i rehabilitują się poprzez ruch.

Dla kogo: zajęcia przeznaczone są dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych

Start: 19 października 2015 r.

Termin: poniedziałki w godz. 17:00-18:00

Miejsce: Zespół Szkół Poligraficznych im. marsz. J. Piłsudskiego, ul. Stawki 14 Warszawa

Trenerzy: Łukasz Łysiak, Anna Kamińska

Odpłatność: 15 zł miesięcznie

Zapisy mailowo u Lusine Duryan: l.duryan@dzieciom.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, wiek i ewentualną niepełnosprawność dziecka oraz imię, nazwisko, telefon i mail kontaktowy opiekuna.

Zajęcia realizowane dzięki wsparciu Kuźni Kulturalnej.

Kuznia_kulturalna_logo